Leren en werken
in de gezondheidszorg
In de gezondheidszorg heeft leren en werken van oudsher een belangrijke plaats ingenomen. Bij het opleiden van de lerende werknemer staat de relatie tussen de client en de professional centraal.

In deze tijd wordt de professional geconfronteerd met snel veranderende organisaties. Dit vereist flexibiliteit van de werknemers ten aanzien van werkprocessen en de daarbij behorende functies.

Om het hoofd te kunnen bieden aan deze ontwikkelingen in de werkomgeving is scholing van wezenlijk belang. Dit vraagt om mogelijkheden waarin opleiden, begeleiden, beoordelen en het ontwikkelen van de vereiste competenties van de professionals samen komen en gerealiseerd kunnen worden.

Opleiden in de werkomgeving is dan bij uitstek geschikt om het geleerde te koppelen aan, en toe te passen in de praktijk. De expertise om deze aspecten samen te voegen en een plaats te geven in de praktijk vormen de werkbron van Bureau Reindersma.

Speerpunten in dit proces zijn:


Medewerkers die onvoldoende deelnemer zijn in het proces naar resultaat
Praktijkbegeleiders die moeilijkheden ondervinden in een nieuwe leercultuur
Sluimerende conflicten en persoonlijke problemen die kunnen uitmonden in werkproblemen
Bewustwording van de waarden van feedback, interactie en reflectie.
Veranderingen welke op het kennisniveau blijven steken
Het invoeren van de ontwikkeling van competenties en de zoektocht naar de effecten hiervan voor de organisatie

Als u genoemde situaties in uw eigen organisatie herkent wordt het tijd voor een dialoog met Bureau Reindersma.